Holland, natuur in de Delta

Bioscoopfilm (2015)

Holland, Natuur in de Delta is een (her)ontdekking van Nederland. Een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen, in alle kracht, raadselen en schoonheid. De film toont ons als nooit tevoren de dynamiek en de veerkracht van het land waarin wij leven, gezien vanuit het perspectief van hoofdpersonages als de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje en stekelbaars. Internationaal een showcase van de Nederlandse identiteit: natuurmakers en watermanagers

Veldkijker heeft voor Holland, Natuur in de Delta bevers gefilmd in de Biesbosch en het Schuitwater (Noord-Limburg). Alle infrarood nachtopnames in de film zijn van de hand van Veldkijker, evenals een groot deel van de macro-opnames, waaronder het nestgedrag van de stekelbaars en het uitsluipen van het pimpernelblauwtje uit het mierennest. Voor het bij de film ontwikkelde lespakket Delta in de Klas heeft Veldkijker meegewerkt aan het concept en de inhoudelijke ontwikkeling.

Een golf van nieuw leven spoelt over de delta

Grote grazers, vissen en vogels die hier sinds tientallen, soms honderden jaren niet zijn gezien nemen hun plaats weer in. De vissen krijgen de kans te migreren naar hun paaigronden. Vogels vinden voedsel waar het lang niet was. De bever bouwt weer zijn dammen en de zeearend kiest het luchtruim boven de rivieren. De mens verandert nog steeds de landkaart zoals het hem past, maar nu in samenhang met de natuur.

In de Media

23 september 2015

Makers Holland, natuur in de Delta: ’Het was niet altijd een pretje’

23 september 2015

De cast van Holland, natuur in de Delta

5 augustus 2015

Uitkomen pop pimpernelblauwtje voor het eerst vastgelegd

Achter de schermen