Holland, Natuur in de Delta

Holland, Natuur in de Delta is een (her)ontdekking van Nederland. Een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen, in alle kracht, raadselen en schoonheid.

Miljoenen jaren was de natuur de dominante kracht in het Hollandse rivierengebied. Het water was een bron van rijk leven. Toen de mens er kwam en de strijd met het water aanging, had dit vergaande gevolgen voor vele soorten. De zeearend verdween al in de Middeleeuwen, de bever midden 19e-eeuw.

In recente tijd beschouwen we de natuur niet langer als onze vijand, maar zoeken we naar een manier om haar immense creatieve kracht te benutten en evenwicht te herstellen. Op steeds meer plaatsen weten we met succes ruimte te scheppen voor een vruchtbare samenwerking met de natuur.

Een golf van nieuw leven spoelt over de delta. Grote grazers, vissen en vogels die hier sinds tientallen, soms honderden jaren niet zijn gezien nemen hun plaats weer in. De vissen krijgen de kans te migreren naar hun paaigronden. Vogels vinden voedsel waar het lang niet was. De bever bouwt weer zijn dammen en de zeearend kiest het luchtruim boven de rivieren. De mens verandert nog steeds de landkaart zoals het hem past, maar nu in samenhang met de natuur.

Holland, Natuur in de Delta is een film die ons als nooit tevoren de dynamiek en de veerkracht van het land waarin wij leven toont. Het verhaal van de film wordt verteld vanuit een cultuur-historische context en gezien vanuit het perspectief van hoofdpersonages als de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje en stekelbaars. Internationaal een showcase van de Nederlandse identiteit: natuurmakers en watermanagers.

Release: september 2015
Productie: EMS Films
Regie: Mark Verkerk
Film Awards: Gouden Film

Veldkijker heeft voor Holland, Natuur in de Delta gefilmd in de Biesbosch en in het Schuitwater (Noord-Limburg), met als hoofdonderwerp de bever. Alle infrarood nachtopnames in de film zijn van de hand van Veldkijker, evenals het overgrote deel van de macro-opnames, waaronder het nestgedrag van de stekelbaars en het uitsluipen van het pimpernelblauwtje uit het mierennest.

Voor het bij de film ontwikkelde lespakket Delta in de Klas heeft Veldkijker meegewerkt aan het concept en de inhoudelijke ontwikkeling.