Welkom Productiehuis Veldkijker maakt
natuurfilms en aanverwante media
over wildlife- en natuuronderwerpen.
Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0
is onze nieuwste, op stapel staande
bioscoopfilm.
Een gedramatiseerde natuurdocumentaire
over de onverwachte rijkdom,
veerkracht en dynamiek van de natuur…
in het grootste en drukste
haven- en industriegebied van Europa:
van Port of Rotterdam tot en met Port of Moerdijk.
Europa’s wereldhaven,
gezien vanuit het perspectief van de dieren,
komt najaar 2021 in de bioscoop.

Films en Projecten

Uitgelicht

Wild Port of Europe - Teaser

Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0 is een coproductie van VELDKIJKER en EMS Films. Europa’s wereldhaven gezien vanuit het perspectief van de dieren komt najaar 2021 in de bioscoop. Bekijk hier de teaser.

>> naar de website van de film

Recent in de Media

2 februari 2021

Rotterdam, thuishaven voor mens en dier

6 januari 2021

Fotowedstrijd Wild Port of Europe i.s.m. Kamera Express

9 december 2020

Edison Oeuvreprijs winnaar Eric Vloeimans componeert de muziek voor nieuwe natuurfilm

Focus en technieken

Macro

kleine wereld groot in beeld

Onze macrobeelden onthullen wat het menselijk oog normaal niet kan onderscheiden. Naast ‘reguliere’ macrolenzen gebruiken wij zelfontwikkelde lenscombinaties die een ongebruikelijke scherptediepte leveren. Zo krijgt de microwereld context alsof je haar aanschouwt vanuit het perspectief van het insect zelf.

Infrarood

licht in het duister

Met infrarood technieken brengen wij onzichtbaar licht op donkere locaties, in het vrije veld en elders. Nachtelijke wildlife activiteiten kunnen zo worden vastgelegd zonder de dieren te storen in hun natuurlijke gedrag. Onze infraroodapparatuur biedt 4K/6K resoluties en opties voor slow motion.

Remote

op afstand dichtbij

Voor het maken van opnames in nestkasten en andere verblijven van dieren gebruiken wij hoge resolutie beveiligingscamera’s. Deze worden op afstand uitgelezen om verstoring tot een minimum te beperken. Het resultaat zijn intieme beelden van dikwils bijzondere momenten uit een dierenleven – in een bioscoopwaardige kwaliteit!

Onze Missie

Met onze beelden willen wij mens en natuur verbinden, door het vernuft, de intelligentie en emotie in onze natuuronderwerpen voelbaar te maken. Daarbij zijn de kleinste en meest bescheiden onderwerpen en soorten even waardevol en bijzonder als de grote en imponerende.

 

Omdat de mens in nagenoeg elk ecosysteem waar ook ter wereld een ingrijpende factor is, willen we – waar het kan en passend is – de menselijke invloed op de natuur in onze beelden integreren, om een verhaal te schetsen dat recht doet aan de uitdagingen van deze tijd met betrekking tot natuurbehoud, -herstel en -beheer.

Contact