Wild Port of Europe

Bioscoopfilm (release oktober 2022)

Wild Port of Europe schetst de onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste aaneengesloten transport- en industriegebied van Europa: van Port of Rotterdam tot en met Port of Moerdijk.

De setting wordt gevormd door Port of Rotterdam, de Nieuwe Waterweg, de Oude en Nieuwe Maas, Port of Moerdijk, het Hollands Diep en de omliggende industriegebieden. De havens komen in de film prominent in beeld, vanuit het perspectief van de dieren die er leven. De individuele karakters van deze dieren nemen de kijker mee in de aandoenlijke, de dramatische, maar ook de humoristische momenten in hun levens.

Op de snijlijn tussen ogenschijnlijke tegenpolen – industrie en natuur – evolueert de klassieke ‘Circle of life’ in Wild Port of Europe tot de ‘Re-cycle of life’

Het centrale thema van de natuurverhalen in de film is adaptatie – je aanpassen aan een steeds veranderende omgeving en omstandigheden.

Voor de menselijke activiteiten die in beeld komen vormt de energietransitie die nu in de haven gaande is de rode draad – ook een vorm van aanpassen aan een veranderende wereld.

>> website van de film

Wild Port of Europe is een film van Willem Berents (regisseur-filmmaker) en Melanie Kutzke (producent-filmmaker). In 2016 kwamen zij in de unieke gelegenheid om natuuropnamen te maken op een afgesloten industrieterrein in de haven van Moerdijk ten bate van de beeldencollectie van Stichting Natuurbeelden en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De daar aanwezige diversiteit aan planten en dieren verraste hun enorm en inspireerde hun tot een grootse bioscoopfilm over Nederlandse havennatuur.

Dit is Wild Port of Europe! Enigszins onbedoeld.

Zeehonden, egels, patrijzen, tapuiten, van oorsprong Chinese wolhandkrabben en ontelbare zeldzame orchideeën… Onverwacht duiken al deze planten en dieren op in de nieuwe ruimte die de mens creëert voor zichzelf; voor zijn industrie; zijn logistieke operaties en zijn energiebehoefte. Tot voor kort was ‘de natuur’ daarbij de gedoodverfde verliezer. Maar dat tij begint te keren. Want de wereldwijde, dramatische val in de biodiversiteit en de dreigende gevolgen van klimaatverandering verlangen een andere koers…

Her en der verschijnen immense windmolenparken en uitgestrekte velden met zonnepanelen. IJzererts krijgt een make-over en transformeert tijdens een retourtje Duitsland tot de basis voor windenergie op zee. En afvalbergen worden herbenoemd tot rijke verzamelingen van grondstoffen. Duurzaamheid en de symbiose van industrie en gecreëerde, tijdelijke en spontane natuur is hèt nieuwe thema! De schijnbaar totaal tegengestelde werelden van industrie en natuur lijken in de praktijk opeens verenigbaar.

Bedrijven, overheden en natuurbeheerders zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid voor een ‘groene’ omgeving. Daarvan profiteert ook de flora en fauna in het gebied. Die krijgt nieuwe ruimte en nieuwe kansen. Eerst in Tijdelijke Natuur… En waar het kan ook definitief, op de schrale graslanden van de leiding stroken, op natuurlijke oevers langs de getijde rivieren, in vogelvalleien en in permanente zandwallen bij nieuwe poelen; maar ook op groene daken, aan schoorstenen, aan gevels en tussen de gebouwen…

Zo zag je de haven nog nooit!

Achter de schermen

In de Media

9 december 2020

Edison Oeuvreprijs winnaar Eric Vloeimans componeert de muziek voor nieuwe natuurfilm

24 september 2020

‘Heel jonge pups in een woeste zee loslaten, geeft wel wat kopzorgen’

27 augustus 2020

Valk gespot door filmers Wild Port of Europe