Over ons

Veldkijker zijn Willem Berents en Melanie Kutzke, professionals in natuurbeelden die zich graag verbinden aan bijzondere film- en mediaproducties.

Veldkijker werkt als ontwikkelaar, producent en camerateam op het gebied van natuurfilm en natuureducatie. Research, observatie en camerawerk in het veld zijn belangrijke pijlers onder ons werk.

Wij investeren in de visuele en technische kwaliteit van onze beelden middels het gebruik van professionele high-end apparatuur. Ons voornaamste ‘werkpaard’ uit eigen stal is een RED Epic Dragon 6K camera. Tevens ontwikkelen we costumized apparatuurapplicaties om tot ongebruikelijke beeldsferen te komen: bijvoorbeeld voor deep-focus macro en voor motion vanuit ultra lage standpunten. In specialismen zoals de infrarood- en macrocinematografie, en het filmen van ‘lastige’ onderwerpen waarvoor speciale (studio)settings gecreëerd moeten worden, vinden wij bijzondere uitdagingen.


Onze missie

Met onze uitingen willen wij mens en natuur verbinden, door het vernuft, de intelligentie en emotie in onze natuuronderwerpen voelbaar te maken. Daarbij zijn de kleinste en meest bescheiden onderwerpen en soorten even bijzonder en waardevol als de grote en imponerende. Omdat de mens in nagenoeg elk ecosysteem waar ook ter wereld een ingrijpende factor is, willen we – waar het kan en passend is – de menselijke invloed op de natuur in onze beelden integreren, om een verhaal te schetsen wat recht doet aan de uitdagingen van deze tijd met betrekking tot natuurbehoud en beheer.


Voordat Willem Berents natuurfilmer werd, studeerde hij Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en Universiteit Antwerpen en ontwikkelde hij als zelfstandig tekstschrijver en educatief ontwerper lesmaterialen voor o.a. het natuur- en biologieonderwijs. Hij werkte jarenlang als auteur aan de marktleidende lesmethode Biologie voor jou. Met het ontwikkelen van multimediatoepassingen bij deze methode ontketende hij vervolgens een kleine revolutie binnen de Nederlandse educatieve uitgeverswereld. ‘Bewegende beelden’ zijn sindsdien niet meer weg te denken uit het biologieonderwijs. De educatieve clips en videotutorials waarmee Biologie voor jou deze trend lanceerde, waren alle van de hand van Willem. De rest is geschiedenis. Inmiddels werkt Willem aan grote bioscoopproducties.


Melanie Kutzke is als vormgever afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en heeft daarna ruim 20 jaar in de Maasstad gewerkt als beeldmaker, kunstdocent en projectcoördinator. Uitdagingen vindt zij vooral in de combinatie van creatief en organisatorisch werk, om een project van conceptontwikkeling tot en met de ‘hands-on’ uitvoering succesvol tot stand te brengen. Binnen Veldkijker vervult zij de productionele en media taken, naast camera assistentie in het veld. Natuurbeleving is haar grote passie, voortkomend uit haar jeugd in de Duitse Schwarzwald. In het nieuwste Veldkijker filmproject Wild Port of Europe over haven- en industrienatuur komen deze passie en haar verbondenheid met de Maasstad op bijzondere wijze bij elkaar.