NRC | De Nieuwe Wildernis in de haven

NRC | De Nieuwe Wildernis in de haven

De makers van de beste natuurfilm sinds jaren, over de Oostvaardersplassen, maken een vervolg. Totaal anders: ze gaan de haven in.

De succesvolle natuurfilm De Nieuwe Wildernis krijgt een vervolg dat zich afspeelt in de havens van Rotterdam en Moerdijk. De eerste editie uit 2013 kreeg een Gouden Kalf voor beste film en trok 700.000 bezoekers naar de bioscoop.

De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe is de volledige titel van de film, te produceren door EMS Films en Veldkijker. Mark Verkerk en Willem Berents zijn de regisseurs. Verkerk was ook betrokken bij de eerste film, over het dierenleven in natuurgebied de Oostvaardersplassen.

Het idee voor het vervolg komt van Willem Berents, van filmbedrijf Veldkijker. Het ontstond nadat hij voor een ander project had kunnen filmen bij Shell in Moerdijk. „Wij ontdekten daar dat de biodiversiteit extreem groot was. Ook voor ons was dat totaal onverwacht. Het vooroordeel is toch dat industrie en natuur elkaar bijten.”

Een verklaring daarvoor is dat op schrale, vaak nieuw ontgonnen terreinen ‘pioniers’ afkomen, zoals de rugstreeppad, die weer andere soorten aantrekken, aldus Berents. De haventerreinen zijn vaak ontoegankelijk en daardoor is er weinig menselijke verstoring. Natuurlijke vijanden zijn er nauwelijks, omdat ook die niet makkelijk door de omheining heen komen.

Lees meer op de website van NRC