NOS Journaal | Ossen, lepelaars en zeehonden, ook dat is de Rotterdamse haven

NOS Journaal | Ossen, lepelaars en zeehonden, ook dat is de Rotterdamse haven

Je zou het niet verwachten, maar in de Rotterdamse haven zijn tal van bijzondere dieren en planten te vinden. Het zijn er zoveel dat een vervolg op de de natuurfilm De Nieuwe Wildernis in de haven wordt opgenomen. In 2021 moet de film klaar zijn: De Nieuwe Wildernis 2, Wild Port of Europe.

Terwijl op de N15 over de Maasvlakte vrachtwagens met containers voorbijrazen, liggen vlak in de buurt een stel taurossen in een stuk bos. Het zijn oerrunderen die grazen in het natuurgebied dat rond de industrie en infrastructuur is gecreëerd.

Volgens Laura Reinarz, een van de twee natuurbeheerders die het Havenbedrijf Rotterdam in dienst heeft, zorgen de dieren voor diversiteit. “De ossen gaan het bos in, slijpen met hun hoorns langs de bomen en eten bast. Daardoor gaan de bomen langzaam dood, maar dat is helemaal niet erg want daardoor komt er juist variatie in het bos.”

Even verderop, ook vlak bij de doorgaande weg, is een vogelvallei. Een kolonie lepelaars is daar neergestreken. Ze gebruiken het gebied, ondanks alle bedrijvigheid om hen heen, als rustgebied.

Voor de vogels is vooral belangrijk dat er voldoende voedsel is en geen mensen komen. “Dat er dan even verderop vrachtwagens rijden en gebouwen staan, maakt ze niet uit”, zegt Garry Bakker. Hij is ecoloog en werkt ook voor het Havenbedrijf. Naast lepelaars zitten er ook krakeenden en kuifeenden, die het gebied gebruiken om te ruien…

Lees meer op de website van de NOS