Het Parool Filmrecensie | De haas in Holland: Natuur in Delta wordt een hit (****)

Het Parool Filmrecensie | De haas in Holland: Natuur in Delta wordt een hit (****)

De nieuwste film van de makers van De Nieuwe Wildernis koppelt het gedrag van dieren aan de historische ontwikkeling van het Nederlands waterbeheer. Het educatieve aspect staat de natuurliefhebber echter niet in de weg. Holland Natuur in de Delta toont spectaculaire beelden van alledaagse dieren met groots opgezette orkestrale ondersteuning.

Na De Nieuwe Wildernis, de succesvolle natuurfilm over de flora en fauna van de Oostvaardersplassen, kwam het tot een breuk tussen regisseurs Mark Verkerk en Ruben Smit. Laatstgenoemde streeft een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze na, en had bezwaren tegen het gebruik van digitale animaties en reconstructies in de beoogde opvolger. Ondanks het vertrek van Smit wordt het door Verkerk geregisseerde Holland: Natuur in de Delta geafficheerd als de nieuwe film ‘van de makers van De Nieuwe Wildernis’.

Historische achtergronden
Daarbij steekt Carice van Houten van wal over het belang van water voor het Nederlandse landschap en het leven. Het dierenleven wordt toegelicht door Bram van der Vlugt. Het is een eenvoudige en doeltreffende manier om de twee hoofdlijnen van de film van elkaar te onderscheiden. Van Houtens commentaar handelt vooral over de historische achtergronden van het deltagebied, waarvan het ontstaan met behulp van animaties en gereconstrueerde agrarische praktijken wordt geschetst.

Het betoog leidt naar een opgewekte conclusie: na de watersnoodramp van 1953 werd het gebiedsbeheer geruime tijd bepaald door angst voor herhaling, maar tegenwoordig geeft de mens de natuur meer ruimte, en dat is goed voor alles wat leeft.

Lees meer op de website van Het Parool