Havenkrant | De havenspot van… Natuurfilmmaker Willem Berents

Havenkrant | De havenspot van… Natuurfilmmaker Willem Berents

‘Natuur in de haven: voer voor een prachtige film’

De bunzing, havik en verschillende orchideeënsoorten hebben minstens twee dingen gemeen: je vindt ze allemaal in de havens van Rotterdam en Moerdijk én ze spelen een hoofdrol in De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe. Filmmaker Willem Berents: ‘Met deze film laten we zien hoe rijk de natuur in de haven is.’ De havengebieden zijn aangelegd als havenen industriegebied, maar de natuurlijke rijkdom is minstens zo belangrijk, vertelt Willem van natuurfilmbedrijf Veldkijker: ‘De natuur zoekt een eigen weg, claimt een plek en past zich aan. Dat is voer voor een prachtige film.’ Zo leven in de Rotterdamse haven talloze diersoorten. Elk jaar broeden er bijvoorbeeld 30.000 kleine mantelmeeuwpaartjes. Een goede reden om deze dieren een hoofdrol te geven. ‘Net als de egel. Als een soort kleine vagebond trekt dit dier door de haven.’

Nog nooit maakte Willem een film over zo’n groot gebied. ‘Als je de omgeving vergelijkt met een natuurgebied als de Oostvaardersplassen, dan was dat ter grootte van het topje van je vingers en zijn deze havens samen je hele hand. Hier gaan industrie en natuur samen, en dat willen we laten zien.’ Het idee om een natuurfilm in de haven te maken ontstond in Moerdijk. ‘Ik mocht bij Shell filmen. De relatie tussen de industriële setting en de natuur die ik daar zag was totaal onverwacht. Samen met EMS FILMS – de makers van De Nieuwe Wildernis (1) – hebben we het idee voor een film vervolgens uitgewerkt.’

Lees meer in de Havenkrant