De Havenloods | Natuur in industrie rond Rotterdam onderwerp van De Nieuwe Wildernis 2.0

De Havenloods | Natuur in industrie rond Rotterdam onderwerp van De Nieuwe Wildernis 2.0

Rotterdam – In het industriegebied dat zich grofweg uitstrekt van Maasvlakte 2 tot Moerdijk bevindt zich verrassend veel prachtige natuur. Die natuur wordt het onderwerp van Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0′. De film wordt naar verwachting in het najaar van 2021 gelanceerd; het educatieve pakket dat erbij hoort een half jaar eerder.

BP heeft zich als sponsor verbonden aan het natuurfilm- en mediaproject ‘Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0’. Het gaat om een bioscoopfilm met daaraan verbonden lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs over de veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste industriegebied van Europa, dat zich uitstrekt van Maasvlakte 2 in Rotterdam tot de havens van Moerdijk. De film wordt geproduceerd door EMS FILMS en Veldkijker. 

Wild Port of Europe speelt zich af in twee werelden die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken: de wereld van de zware industrie aan de ene kant en die van de vrije en spontane natuur aan de andere kant. De film laat zien hoe de natuur zich in het economische hart van Europa even dynamisch ontwikkelt als de menselijke bedrijvigheid. Dit stelt bijzondere eisen aan de ‘bewoners’ en vraagt om durf, pioniersgeest en een groot aanpassingsvermogen.  Dat dit goed lukt, blijkt uit het feit dat het gebied inmiddels is uitgegroeid tot een van de soortenrijkste gebieden in Europa.

Lees meer op de website van De Havenloods