Cinemagazine Filmrecensie | Holland, Natuur in de Delta (2015)

Regie: Mark Verkerk | 96 minuten | natuurfilm | Vertellers: Carice van Houten, Bram van der Vlugt

Van alle natuurkrachten op aarde is water het element dat de belangrijkste rol heeft gespeeld bij de vorming van het stukje aarde dat wij vandaag de dag Nederland noemen. Machtige rivieren hebben de delta in de loop der eeuwen vormgegeven. Zij stromen van bergen en heuvels naar het laagste punt, de zee. Daar ontmoeten ze de dagelijkse getijden en spannen ze samen om een dynamische wereld te scheppen. Zo’n duizend jaar geleden begon ook de mens een prominente rol te spelen bij de vormgeving van het landschap. We begonnen als de bever, barrières bouwend en geulen gravend. Door de eeuwen heen slagen de Nederlanders er in om het water meer en meer te temmen. In de afgelopen eeuwen, en zeker in de periode na de grote watersnoodramp van 1953, is onze cultuur dan ook gevormd door de strijd tegen het water. In meer recente tijden zijn we het water echter niet meer exclusief gaan beschouwen als onze vijand, maar ook als een scheppende kracht en levensbrenger die van essentieel belang is voor de natuur in de Hollandse delta. Op steeds meer plaatsen krijgt de natuur dan ook weer de ruimte, een denkomslag die inmiddels al heeft geleid tot de terugkeer van charismatische natuuriconen zoals de zeearend, bever en otter.

‘De nieuwe wildernis’ groeide uit tot een enorm bioscoopsucces. De film richtte zich op de dieren- en plantenwereld van de Oostvaardersplassen, met speciale aandacht voor de vossen, ijsvogels en grote kudden konikpaarden. Het opnieuw door EMS Films geproduceerde en door natuurorganisaties als het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN en De12Landschappen ondersteunde ‘Holland: natuur in de delta’ kiest voor een bredere aanpak en focust zich vooral op de Nederlandse kust- en riviernatuur, zowel boven als onder de waterspiegel. De hoofdrolspelers zijn de machtige zeearend, de landschapsvormende bever, het bescheiden stekelbaarsje, het zeldzame pimpernelblauwtje en de karaktervolle haas…

Lees meer op de website van Cinemagazine