Behind the scenes – Vrijlating van het pimpernelblauwtje

Het is ons gelukt om bijzondere beelden van de geboorte van het zeer zeldzame pimpernelblauwtje te maken voor de natuurfilm Holland, Natuur in de Delta.

In samenwerking met de Vlinderstichting brengen we het in de studio uitgekomen pimpernelblauwtje terug naar zijn natuurlijke habitat.

Het pimpernelblauwtje was in de jaren ’70 in Nederland uitgestorven. Begin jaren ’90 werd de soort met succes opnieuw uitgezet in het natuurgebied de Moerputten bij Den Bosch. Dat is nog steeds de enige plek waar de vlinder in Nederland voorkomt.